Tack till
fargfabrikens kafé, Affischer och inbjudningskort från tryckeriet trycknu.se 
Tröjor från tsdp.se, Grafisk design majstudio.se, Flaggor faberflags.se